river_rafting

Outdoortraining voor teams

06 september

‘Outdoor’ is een geschikte werkvorm als een team de behoefte heeft om eens in een andere omgeving dan een traditioneel conferentieoord of hotel, op een andere manier dan gebruikelijk, aan het teamontwikkelingsproces te werken. Oefeningen in de buitenlucht worden al tientallen jaren gebruikt in teamtrainingen. De methodiek is gebaseerd op het leermodel van Kolb.
 

Het uitgangspunt bij outdoortraining is vaak dat het vertoonde gedrag van een individu en een groep in de buitenoefeningen een vergelijkbaar patroon vertoont als ‘thuis’ op de werkvloer. Hier valt wel het één en ander over te zeggen. Dat doe ik aan het eind van dit blog. Nu begin ik met het toelichten van Kolb.
 

Leercirkel van Kolb, klik op het plaatje voor een duidelijk beeld
 

Leercircel
 
Door simpelweg te doen ontstaan ervaringen, observaties en reflecties. Door analyse en abstractie, kun je hier gevolgtrekkingen aan verbinden. Je leert door te doen en te reflecteren op hoe effectief je gedrag was. Vanuit de opgedane ervaringen leer je in algemene zin over de effectiviteit van je huidige gedrag. Daarmee ben je in staat om met de opgedane leerervaringen effectiever te zijn met nieuw gedrag, in nieuwe situaties. Kortom; ervaringsleren.
 

Een teamtraining met buitenactiviteiten
 

Anders dan soms gedacht, begint en eindigt ook een outdoortraining meestal gewoon binnen. Het is een teamtraining zoals alle andere traditionele teamtrainingen. Ook hier wordt gebruik gemaakt van een gebalanceerd programma, kan het aspect persoonlijkheid aan de orde komen, wordt de teamdynamiek expliciet gemaakt en vindt er vaak feedback plaats. Hier leest u meer over de hier genoemde aspecten van teamsessies: aspecten van teamsessies
 

Het enige verschil tussen een traditionele teamtraining en een outdoorteamtraining is dat er activiteiten en oefeningen in de buitenlucht plaatsvinden. Maar dat kan wel een groot verschil maken. Een outdoortraining is echt iets anders dan een training die zich volledig binnen de muren van een conferentieoord afspeelt. Wat is anders? Lees verder.
 

Spontaan gedrag
 

De traditionele vergadersetting werkt meestal prima, toch is vaak te zien dat het even duurt voordat iedereen het achterste van zijn tong durft te laten zien. Het is een bekende setting, daarom begint het meestal met bekende patronen. Het duurt even voordat het loskomt. De toegepaste ‘ijsbreker’ werkt slechts voor een deel.
 

Een team dat naar buiten gaat, treedt iets nieuws tegemoet. Gedrag dat dan ontstaat is spontaan. Sommige teamleden zullen het voortouw nemen en anderen volgen, dat is dan hun natuurlijke gedrag en komt niet voort uit het ingesleten teampatroon. Het op natuurlijke wijze loslaten van het oude bekende vergadergedrag versnelt het proces van teamontwikkeling.
 

Inspirerende metaforen
 

Buitenoefeningen zorgen voor ervaringen. Ervaringen op teamniveau maar ook op individueel niveau. Wat ervaart iemand die afdaalt in een nauwe grot? Wat gebeurt er met je als op 25 meter hoogte een steile rots beklimt? Wat dacht je voorafgaand aan die activiteit? Dacht je; dit lukt me nooit of was je gedachte juist; dat ga ik wel even doen? Heb je om steun van je teamcollega’s durven vragen? Hoe werd daarop gereageerd? En hoe zit dat als je straks een nieuw project krijgt toegewezen?
 

De activiteiten bieden inspirerende metaforen die de deelnemers uitnodigen om meer over zichzelf te vertellen. Het zijn ijsbrekers in diepere zin. Het kost tijd om met elkaar de ervaringen aan te gaan maar de opbrengst is er ook. Je komt op gespreksthema’s die relevant zijn voor jullie samenwerking. Soms zijn dit thema’s die in de traditionele setting niet naar voren komen.
 

Outdoortraining is leuk
 

In de beschouwingen over werken aan samenwerking zou je het bijna over het hoofd zien; een teamsessie moet ook plezier opleveren. Natuurlijk is het onbevredigend als een teamtraining slechts een aaneenschakeling van sportieve of recreatieve onderdelen is. Dan wordt het plat en inhoudsloos. Maar plezier met elkaar hebben is van belang.
 

En.. 2 dagen buiten in de natuur bezig zijn, in je bemodderde spijkerbroek, is voor de meesten toch leuker dan een meeting op kantoor in pak en stropdas. In mijn outdoortrainingen ruim ik ook meestal tijd in voor een informeel avonddeel met bar en barbecue-programma. Het is mij al vaak gebleken dat juist in dit onderdeel sommige knopen in de samenwerking tussen teamleden werden doorgehakt. Een onderdeel zonder formeel programma kan soms erg effectief zijn!
 

Tot slot kom ik terug op datgene waar ik in het begin van dit blog beloofde op terug te komen.
 

Geen spijkers op laag water zoeken
 

Hiermee kom ik dus op de veronderstelling dat vertoond gedrag in buitenoefeningen perse hetzelfde patroon vertoont als het gedrag op de werkvloer. Dat is in mijn ervaring niet altijd het geval. Het is in de praktijk zinvol om observaties over de groepsdynamiek in de buitenoefeningen aan het team ter overweging mee te geven. Daarmee komt vaak een productieve discussie op gang. Het kan het groepsproces van het elkaar vinden in de samenwerking versnellen. Maar als het team aangeeft dat zij de vanuit de observatie geschetste groepsdynamiek niet herkennen als een patroon in hun werksituatie, dan heeft het geen zin om hier lang bij stil te blijven staan. Focus dan op iets wat wel speelt.
 

Buitenactiviteiten zijn geen doel op zich waarvan de waarde bewezen dient te worden in groepsdiscussies. Het zijn handreikingen voor een zinvol gesprek.
 

Outdoortraining voor uw team?
 
Heeft deze beschouwing over outdoortraining uw interesse gewekt. Wilt u van gedachten wisselen over de mogelijkheden voor uw team?
 

Ik werk samen met Mountain Network, een Nederlandse organisatie met een eigen lokatie in de Belgische Ardennen, die op uiterst professionele wijze de buitenbegeleiding van outdoortrainingen verzorgt.
 

In deze link Outdoorteamtraining Ardennen kunt u meer informatie vinden over een Outdoorteamtraining die ik in samenwerking met Mountain Network in de Belgische Ardennen verzorg.
 

Voor direct contact met mij: Contact met Ronald Molag