teamspirit3

Motivatie en teamspirit

06 september

Teamsessies zorgen vaak voor een boost in de werkmotivatie van de deelnemers. Gezamenlijk nadenken over ontwikkelingsrichtingen van het team, ideeën uitwisseling over het vak en harmonie vinden in de samenwerking; het zijn mooie ervaringen die energie geven.
 

Bij een benadering waarbij een teamsessie puur wordt ingezet om teamleden te motiveren bestaat echter een risico. De ervaringen van een teamsessie kunnen slechts leiden tot duurzame motivatie van de deelnemers als deze deelnemers in eerste instantie intrinsiek gemotiveerd zijn voor hun vak en hun baan.
 

Motivatie-sessies werken slechts kortdurend
 

Een teamsessie gebruiken om teamleden die ontevreden zijn over hun baan gemotiveerd te krijgen is een aanpak die niet duurzaam is. Teamleden die niet tevreden zijn in hun dagelijkse werk komen dan misschien wel met energie uit de sessie maar na verloop van tijd verdwijnt deze energie omdat ze toch weer terugkeren naar dat dagelijkse werk dat ze als onbevredigend ervaren.
 

Eerst motivatie dan teamspirit
 

Teamspirit bouwt naar mijn mening voort op de individuele motivatie van de teamleden. Teamleden moeten in eerste instantie hun vak zoals ze dat uitoefenen in de organisatie leuk vinden. Het is de individuele verantwoordelijkheid van teamleden om een werkplek te vinden die past bij hun kwaliteiten en aspiraties. Ben je ontevreden over je werk, dan mag je niet van de teamdynamiek verwachten dat dit wordt opgelost. Het begint op individueel niveau. Dat is je eigen verantwoordelijkheid. Motivatie vanuit de teamdynamiek komt ‘on top of’.
 

Motivatie van professionals
 

In juli 2009 hield Dan Pink een inmiddels ruim 14 miljoen keer op Youtube bekeken TED-talk over motivatie van professionals. Een overtuigende speech over de mechanismen van motivatie bij professionals.
 

Autonomy, mastery and a higher purpose
 

Er zijn drie aspecten die een cruciale rol spelen in motivatie van professionals: autonomie, de mogelijkheid om beter te worden in je vak en een bijdrage kunnen leveren aan wat je zou kunnen noemen; ‘een hoger doel’. In de volgende animatie is in tien minuten een samenvatting van de genoemde speech te zien.
 


 

Wil je als organisatie jouw professionals optimaal laat presteren dan is het van belang dat zij de mogelijkheid hebben om hun werkzaamheden min of meer zelf in te delen. Uit diverse onderzoeken blijkt dat autonomie een belangrijke rol speelt in de motivatie van werknemers. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het concept van zelfsturende teams voor een groot deel gebaseerd is op dit principe.
 

Het aspect ‘mastery’; je vak steeds beter beheersen, is een andere belangrijke factor. Eigenlijk spreekt deze factor ook voor zichzelf. Beter leren gitaarspelen is voor een gitarist het leukste dat er is. Dat geldt ook voor professioneel werk. Iedere programmeur wil een betere programmeur worden. Geef jouw medewerkers de mogelijkheid om professioneel te groeien en de motivatie groeit evenredig.
 

Het hogere doel is vaak wat lastiger te ontdekken en vraagt soms om wat uitgebreidere reflectie en discussie. Ik heb recent in een omvangrijk teamontwikkelingstraject voor een grote speler in de Telecom de video van Dan Pink gebruikt om op dit onderdeel te reflecteren. Eén van de eerste reacties die ik kreeg in een sessie van een team was; ‘Ja maar je laat nu een video zien die precies niet bij ons past. Wij zijn er alleen om geld te verdienen’. Na enige reflectie en discussie ontstond toch een wending in de manier van kijken. Het hogere doel is in feite de bestaansreden van iedere organisatie. Zonder dit doel besta je niet. In het genoemde voorbeeld kwam naar voren: wij zijn er om onze klanten betrouwbaarheid, veiligheid en gemak te bieden bij het verbinden met de rest van de wereld.
 

Tot slot van deze blogaflevering geef ik nog drie tips;
 

Tip 1: Pak de autonomie in je werk
 

Het is mij opgevallen dat bij discussies over de aanwezige regelruimte in teams, teamleden in hetzelfde team tot verschillende conclusies kunnen komen als het gaat om de hoeveelheid regelruimte die er is. Hierbij viel mij op dat assertieve teamleden meer regelruimte ervaren dan teamleden die afwachtender zijn. Regelruimte staat blijkbaar niet vast. Vaak is het niet bij voorbaat gegeven. Vaak zijn procedures beperkend. Met enige creativiteit en initiatief kan de regelruimte vaak behoorlijk worden vergroot. Doe dat, pak de ruimte. Neem initiatief.
 

Tip 2: Hou inspiratiesessies waarin vakinhoud aan de orde komt
 

Mastery, beter worden in je vak, wordt helemaal leuk als je het collectief op gang kunt brengen in je team. Als vakgenoten kun je veel van elkaar leren. Door met enige regelmaat, bijvoorbeeld 1x per maand, inspiratiesessies te houden over het vak dat je met elkaar uitoefent kun je veel plezier met elkaar beleven. Laat teamleden deze sessies verzorgen en laat dit rouleren. Het kan een grote bron van inspiratie zijn.
 

Tip 3: Onderhoud de teamspirit met informele bijeenkomsten
 

Een deel van het plezier dat je met elkaar beleeft in een teamsessie zit heel simpel in het feit dat je in een ongedwongen context, op een andere manier dan dag-dagelijks met elkaar samen bent. Zet dit voort in het vervolg. Organiseer met enige regelmaat een meeting waarin je even los van de werkzaamheden samen bent.