Err 4839035 - UPDATE 1045 - Syntax error: "[" unexpected in config - Contact webmaster: WebdesignVandaag Over Teamsessies.nl | Teamsessies

Over Teamsessies.nl

Dit blog is bedoeld voor iedereen die in een team werkt en zich afvraagt hoe je een goede teamsessie ontwerpt en uitvoert en hoe je ervoor zorgt dat deze teamsessie tot blijvende resultaten leidt. Dat kunnen teamleiders zijn die als meewerkend voorman cq voorvrouw in een team werken maar ook teamleden die vanuit een bijzondere interesse een rol vervullen bij het organiseren van een sessie voor het team waarin ze werken. Daarnaast is dit blog ook interessant voor managers die diverse teams onder hun hoede hebben en vanuit die verantwoordelijkheid nadenken over de ontwikkeling van hun teams.

 

In organisaties waarin onderlinge afstemming het belangrijkste coordinatiemechanisme is komt het aan op samenwerking. Of het nu gaat om omnichannel-marketing, thuiszorg, complexe IT-producten of de bouw; resultaten komen zelden meer tot stand door individuen die in relatieve isolatie hun werk doen. Meer en meer betekent werken, samenwerken in teams. Het succes van een organisatie wordt heden ten dage voor een groot deel bepaald door de kwaliteit van de samenwerking in teams. Deze samenwerking kun je stimuleren met effectieve teamsessies en hiermee kun je teamontwikkeling in organisaties regiseren. Dit blog wil hier een positieve bijdrage aan leveren.

 

De verschillende blogposts zijn opgetekend uit de 20 jarige teambegeleidingspraktijk van de schrijver. Hierbij komen ervaringen vanuit de implementatie van Zelfsturende Teams aan bod, worden ervaringen uit de algemene praktijk van teamontwikkeling geschetst en volgen beschrijvingen van managementteambegeleiding en teamtrainingen. Bij ieder blog bestaat het beoogde publiek uit managers en medewerkers die een ontwikkelingsvraag op het gebied van samenwerking in hun team hebben.

 

Mocht u na het lezen van een blog nog vragen hebben dan bent u van harte uitgenodigd om contact op te nemen met de auteur.

Ronald-Molag-150x150

teamsessies.nl is het blog van Ronald Molag. Als Organisatiepsycholoog met een achtergrond als HTS-er Werktuigbouwkunde verzorgt hij trainingen voor leidinggevenden, begeleidt hij teams en verzorgt hij organisatieadviestrajecten die gericht zijn op verbetering van samenwerking. Een uitgebreidere beschrijving van zijn trainings- en adviespraktijk is te vinden op www.eplusw.nl