Err 4839035 - UPDATE 1045 - Syntax error: "[" unexpected in config - Contact webmaster: WebdesignVandaag Blog | Teamsessies

Outdoortraining voor teams

06 september

‘Outdoor’ is een geschikte werkvorm als een team de behoefte heeft om eens in een andere omgeving dan een traditioneel conferentieoord of hotel, op een andere manier dan gebruikelijk, aan het teamontwikkelingsproces te werken. Oefeningen in de buitenlucht worden al tientallen jaren gebruikt in teamtrainingen. De methodiek is gebaseerd op het leermodel van Kolb.  

Verder lezen...

Motivatie en teamspirit

06 september

Teamsessies zorgen vaak voor een boost in de werkmotivatie van de deelnemers. Gezamenlijk nadenken over ontwikkelingsrichtingen van het team, ideeën uitwisseling over het vak en harmonie vinden in de samenwerking; het zijn mooie ervaringen die energie geven.   Bij een benadering waarbij een teamsessie puur wordt ingezet om teamleden te motiveren bestaat echter een risico.

Verder lezen...

Aanspreekcultuur ontwikkelen, hoe doe je dat?

05 september

Wat is een aanspreekcultuur?   Een aanspreekcultuur is een organisatiecultuur gericht op directe feedback tussen professionals in het primaire proces waarbij het aanspreken op verantwoordelijkheden, gedrag en resultaat dagelijks gebruik is.   Anders gezegd, bekeken vanuit de situatie dat er dingen mis gaan:   Een aanspreekcultuur is een manier van met elkaar omgaan in het

Verder lezen...

Als de samenwerking stokt; 3 tips

02 september

Als de samenwerking stokt, hoe kom je dan verder? een beschouwing en 3 tips   Het vertrouwen in het team is tot ver onder het nulpunt gedaald, teamleden praten uit angst voor conflicten niet meer met elkaar, ieder teamlid werkt uitsluitend nog voor zichzelf, afspraken worden niet nagekomen en gezamenlijk werken aan resultaten lijkt een

Verder lezen...

Werken met het aspect persoonlijkheid; 3 tips

26 augustus

Werken met persoonlijkheidsmodellen in teamsessies; 3 tips   Samenwerken in een team vraagt van de teamleden vaardigheden in het omgaan met de verschillende karakters van de teamleden. Daarom is het vaak zinvol om deze verschillende karakters in kaart te brengen. Hiervoor zijn vele modellen met bijbehorende persoonlijkheidstesten beschikbaar. Over de manier waarop je deze testen

Verder lezen...

Ontwerpen van een teamsessie; 3 tips

14 augustus

Ontwerpen van een teamsessie; 3 tips om te komen tot een programma dat werkt   Een teamsessie is een meeting waarin je als team, met enige afstand tot de dagelijkse praktijk, komt tot reflectie op de teamresultaten, de samenwerking en de mogelijkheden tot verbetering. Het succes van deze meeting wordt voor een aanzienlijk deel bepaald

Verder lezen...