Err 4839035 - UPDATE 1045 - Syntax error: "[" unexpected in config - Contact webmaster: WebdesignVandaag Teamsessies | Resultaat met je team

Samenwerken in teams

Samenwerken is een keuze die je steeds opnieuw moet maken. Het is de kunst om een balans te vinden tussen jouw eigen individuele excelleren en doen wat nodig is voor je team. Je wordt gevraagd om hierbij wederzijds afhankelijk te willen en te durven zijn. Samenwerking vraagt zo nu en dan een bereidheid om je eigen doelen ondergeschikt te laten zijn aan het teamdoel. Hierbij vertrouw je erop dat het teamdoel dienen uiteindelijk ook jouw doel dient. Je moet feedback willen ontvangen en ook de bereidheid hebben feedback te geven. Je moet tijd en energie willen investeren in de ontwikkeling van je team. Dat is nodig om met elkaar de communicatieve kunst van het omgaan met de verschillende karakters in jullie team te beheersen. Samenwerking is nooit helemaal ‘af’.  Er is altijd nog ruimte voor verbetering. Als het goed is, blijf je als team continue werken aan betere samenwerking en betere resultaten.

Teamsessies

​Teamsessies zijn meetings waarin je als team, met enige afstand van de dagelijkse praktijk, komt tot reflectie op de teamresultaten, de samenwerking en de mogelijkheden tot verbetering. Goede teamsessies leveren een grote bijdrage aan het werkplezier in een team en daarmee aan de resultaten. Het ontwerpen en verzorgen van goede teamsessies is een kunst op zich. Dit blog; teamsessies.nl heeft als doel om iedereen die de interesse heeft in het werken aan betere samenwerking te informeren en te ondersteunen in het ontwerpen en verzorgen van teamsessies die resultaten voor het team en positieve energie bij de teamleden opleveren. Ga hier naar het blog: BLOG